Peribahasa

Asal ada kecil pun pada
Kalau tidak mendapat banyak, sedikit pun cukup

Peribahasa

Bagai rambut dibelah tujuh (seribu)
Sedikit (kecil) sekali

Peribahasa

Benci akan mencit rengkiang disunu
Sebab takut akan bahaya yang kecil, dibuanglah keuntungan yang banyak

Peribahasa

Kapal besar ditunda jongkong
Orang berkuasa yang menurut perintah orang kecil

Peribahasa

Karena nila setitik, rusak susu
Karena kejahatan atau kesalahan yang kecil, hilang segala kebaikan yang telah diperbuat

Peribahasa

Kecil dikandung ibu, besar dikandung adat, mati dikandung tanah
Manusia itu selalu terikat oleh tata tertib masyarakat, tidak pernah bebas sama sekali

Peribahasa

Kecil tapak tangan, nyiru ditadahkan
Ingin mendapat sebanyak-banyaknya