Peribahasa

Kata berjawab, gayung bersambut
Balas kecaman dengan cepat dan tepat