Peribahasa

Jauh dapat ditunjuk, dekat dapat ditunjal
Apa yang dikatakan dapat dibuktikan kebenarannya

Peribahasa

Matahari itu bolehkah ditutup dengan nyiru
Suatu kebenaran yang nyata itu dapatkah dilindungkan atau disembunyikan

Peribahasa

Melanting menuju tampuk, berkata menuju benar
Dalam rapat (perundingan), kita harus menggunakan dasar kebenaran dan kejujuran

Andrea Hirata

Kawan, di kampung kami kebenaran harganya hanya seribu lima ratus perak. Warnanya hitam, bergenang di dalam gelas, saban pagi.

Peribahasa

Dekat dapat ditunjal, jauh dapat ditunjuk
Perkataan atau pengakuan yang dapat dibuktikan kebenarannya

Peribahasa

Dianjak layu, dibubut mati
Suatu kebenaran yang tidak boleh diubah lagi, yang harus dipakai terus

Peribahasa

Tegak pada yang datang
Tetap pendiriannya