Anonim

Kebaikan tidak bernilai selama diucapkan akan tetapi bernilai sesudah dikerjakan.

Tere Liye

Kebaikan itu memang tak selalu harus berbentuk sesuatu yang terlihat.

Maria Montessori

Tugas dan pendidikan ialah mengusahakan agar anak tidak mempunyai anggapan keliru bahwa kebaikan sama dengan bersikap loyo dan kejahatan sama dengan bersikap giat.

Mario Teguh

Tidak mungkin ada dua benda dalam satu ruang. Pilih apa yang hendak anda masukkan ke hati anda : kebaikan atau kejahatan?

Abdullah Gymnastiar

Tidak ada kebaikan yang bisa kita dapatkan dari sebuah perpecahan, maka kunci menghindari perpecahan adalah mensyukuri perbedaan.

Quote

Taburlah sebanyak mungkin kebaikan. Sebab, buahnya akan sangat mendamaikan – Anonim

Abdullah Gymnastiar

Seyogyanya tiada yang diucapkan tentang keluarga kita selain kebaikan. Tiada yang ditiru selain kemuliaan. Tiada yang diperbincangan selain kehormatan.