Peribahasa

Belum (sudah) diasapi kemenyan
Belum (sudah) kawin

Peribahasa

Belum dipanjat asap kemenyan
Belum kawin

Peribahasa

Ladang yang berpunya
Perempuan yang sudah kawin

Peribahasa

Lepas bantal berganti tikar
Seorang laki-laki kawin dengan saudara perempuan atau keluarga istrinya yang meninggal

Peribahasa

Membeli kerbau bertuntun
Membeli sesuatu tanpa dilihat dahulu