Peribahasa

Mencabik baju di dada
Membuka rahasia kaum keluarga sendiri

Peribahasa

Mengembang ketiak amis
Menceritakan keburukan kaum keluarga sendiri

Peribahasa

Sebuah lesung ada seekor ayam jantannya (atau pemimpinnya)
Tiap-tiap kaum ada seorang penghulunya atau seorang cerdik pandainya yang akan melindungi kaum itu dari kejahatan orang lain

Peribahasa

Elok kata dalam mufakat, buruk kata di luar mufakat
Apa yang hendak dikerjakan sebaiknya dibicarakan dulu dengan teman sejawat atau kaum keluarga, dsb

Peribahasa

Seperti pinggan dengan mangkuk salah sedikit hendak berantuk
Perselisihan antara suami istri atau kaum keluarga merupakan hal yang biasa

Peribahasa

Tak sungguh seluang melaut, (akhirnya balik ke tepi juga)
Tidak betah tinggal di perantauan; orang yang meninggalkan kaumnya (keluarganya), tetapi akhirnya kembali juga

Peribahasa

Terbang bertumpu hinggap mencekam
Jika merantau hendaklah menghubungi (mencari) kaum kerabat tempat menumpangkan dirinya