Peribahasa

Adat teluk timbunan kapal
Biasanya orang yang berpengaruh (berkuasa dsb) menjadi tempat orang meminta pertolongan (untuk menyelesaikan perkara dsb)

Peribahasa

Bagai kapal tidak bertiang
Perihal negeri atau perkumpulan (perhimpunan) yang tidak mempunyai pemimpin

Peribahasa

Besar kapal besar gelombang
Makin tinggi pangkatnya atau makin besar perniagaannya, makin banyak pula risikonya

Peribahasa

Kapal besar ditunda jongkong
Orang berkuasa yang menurut perintah orang kecil

Peribahasa

Kapal satu nakhoda dua
Satu pekerjaan yang dikepalai dua orang

Peribahasa

Sedangkan bah kapal tak hanyut, ini pula kemarau panjang
Sedangkan waktu berpencaharian tidak tercapai maksudnya, apalagi waktu menganggur

Karl G. Maeser

Seseorang tanpa karakter adalah seperti kapal tanpa kemudi.