Peribahasa

Gajah berjuang sama gajah, pelanduk (kancil) mati di tengah-tengah
Jika terjadi pertengkaran (peperangan) antara orang (negara) besar, orang kecil (negara kecil) yang celaka