Peribahasa

Menghapus(kan) arang di muka
Menghilangkan malu

Peribahasa

Sebagai sadur menimbul(kan) senam
Kelihatan keadaan (maksud, tabiat) yang sebenarnya

Peribahasa

Tak kan lari gunung dikejar, hilang kabut tampaklah dia
Sesuatu yang sudah pasti (diperoleh) sehingga tidak perlu tergopoh-gopoh (diburu-buru) benar dalam mengerjakannya

Peribahasa

Takutkan tuma, dibuang(kan) kain
Sayang akan sesuatu yang berharga, tetapi dapat kerugian besar