Peribahasa

Tali jangan putus, kaitan jangan rekah
Perkara harus diputus seadil-adilnya agar kedua belah pihak yang beperkara sama-sama senang