Peribahasa

Bagai – kain dapat
Memakai sesuatu barang (pinjaman) dengan sekehendak hati saja

Peribahasa

Jadi kain basahan
Sudah menjadi miskin (hina)

Peribahasa

Kain basah kering di pinggang
Miskin sekali

Peribahasa

Kain dalam lipatan
Perempuan yang berbuat jahat (mesum) dengan sembunyi- sembunyi

Peribahasa

Kain lama dicampak buang, kain baru pula dicari
Menceraikan istri tua dan mencari istri muda

Peribahasa

Kain pendinding miang, uang pendinding malu
Segala sesuatu hendaknya digunakan sebagaimana mestinya, jangan kikir

Peribahasa

Kain sehelai berganti-ganti
Perihal sangat miskin suami istri