Peribahasa

Kail sebentuk, umpan seekor, sekali putus, sehari berhanyut
Berbuat sesuatu dengan tidak memikirkan hal-hal yang mungkin menghambat usahanya (seperti pergi jauh tidak cukup bekal, berniaga tidak cukup modal)

Peribahasa

Bungkuk kail hendak mengena
Tipu muslihat untuk mencari keuntungan

Peribahasa

Umpan seumpan, kail sebentuk
Melakukan suatu usaha dengan tidak cukup alat dan syaratnya