Peribahasa

Membuang bunga ke jirat
Berbuat baik kepada orang yang tidak tahu membalas budi