Peribahasa

Jerat halus kelindan sutra
Tipu muslihat yang sangat halus

Peribahasa

Jerat semata bunda kandung
Anak tunggal yang menjadi buah hati

Peribahasa

Menahan jerat di tempat genting
Mengambil keuntungan dari kesusahan atau penderitaan orang lain

Peribahasa

Pelanduk melupakan jerat, tetapi jerat tak melupakan pelanduk
Orang yang berutang biasanya mudah lupa akan yang berpiutang, sebaliknya yang berpiutang tidak lupa akan orang yang berutang kepadanya

Peribahasa

Pelanduk melupakan jerat, tetapi jerat tidak melupakan pelanduk
Sudah lupa akan bahaya, tetapi sebenarnya bahaya masih tetap mengancam

Peribahasa

Harapan tak putus sampai jerat tersentak rantus
Tidak mau berputus asa sampai saat terakhir

Peribahasa

Tahan jerat sorong kepala
Hendak mencelakakan orang lain akhirnya dia sendiri yang mendapat celaka