Peribahasa

Mencari jejak dalam air
Melakukan perbuatan yang sia-sia

Peribahasa

Bondong air bondong ikan
Gerakan suatu perkumpulan selalu bergantung kepada kegiatan dan kecakapan pemimpinnya

Filsuf

Banyak orang yang datang dan pergi dari kehidupanmu, tetapi hanya ‘sahabat yang bijak’ yang akan meninggalkan JEJAK di dalam hatimu.