Peribahasa

Lulus jarum lulus kelindan
Jika maksud yang satu sudah tercapai maksud yang lain dapat diharapkan tercapai pula

Peribahasa

Menjalankan jarum halus
Mengenakan tipu muslihat yang lain

Peribahasa

Ujung jarum halus kelindan sutera
Tipu muslihat yg sangat halus