Peribahasa

Adat sepanjang jalan, cupak sepanjang betung
Segala sesuatu ada tata caranya

Peribahasa

Alur bertempuh, jalan berturut
Dilakukan menurut adat (kebiasaan) yang lazim

Peribahasa

Bagai air ditarik sungsang
Melakukan sesuatu yang menjadi sukar karena salah jalan

Peribahasa

Bagai itik pulang petang
Sangat lambat (jalannya)

Peribahasa

Bertukar jalan (sekandang tidak sebau, seia bertukar sebut)
Berlainan pendapat (caranya) meskipun maksudnya sama;

Peribahasa

Jangan ditentang matahari condong, takut terturut jalan tak berintis
Hendaklah kita selalu ingat dan cermat, jangan teperdaya atau tergoda akan sesuatu yang elok, tetapi mungkin mendatangkan bahaya

Peribahasa

Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang penggalan
Cinta kasih anak kepada ibu tidak sebanyak cinta kasih ibu kepada anak