Peribahasa

Monyet mendapat bunga, adakah ia tahu akan faedah bunga itu?
Tidak tahu menghargai suatu barang yang bagus