Peribahasa

Asal ayam pulang ke lumbung, asal itik pulang ke pelimbahan
Tabiat orang tidak akan berubah

Peribahasa

Ayam itik raja pada tempatnya
Setiap orang berkuasa di tempatnya atau di lingkungannya

Peribahasa

Bagai itik pulang petang
Sangat lambat (jalannya)

Peribahasa

Itik berenang di laut (air), mati kehausan
Menderita kesusahan karena tidak dapat (atau tidak mendapat kesempatan) memanfaatkan kekayaan yang ada

Peribahasa

Itik bertaji
Sangat penakut, tetapi sombong

Peribahasa

Seperti itik mendengar guntur
Mengharap-kan peruntungan dsb yang tidak tentu datangnya

Peribahasa

Sudah tidak – oleh angsa, baharu diberikan kepada itik
Orang kecil hanya beroleh apa-apa yang tidak dapat digunakan oleh orang besar