Peribahasa

Makan bersabitkan
Orang yg senang, tiada bekerja dan dapat makan minum yg cukup, msl dr istri yg kaya dan pemurah

Peribahasa

Mata tidur, bantal terjaga
Seorang istri yang berlaku serong ketika suaminya sangat percaya akan kelurusannya

Peribahasa

Menambat tidak bertali
Pria dan wanita yang hidup sebagai suami istri, tetapi tidak menikah

Peribahasa

Mendukung biawak hidup
Melakukan sesuatu atau mempunyai anak (istri dsb) yang sangat menyusahkan

Peribahasa

Padi selumbung dimakan orang banyak
Penghibur bagi istri yang suaminya beristri lebih daripada satu

Peribahasa

Pecah anak buyung, tempayan ada
Tidak akan kekurangan perempuan untuk dijadikan istri

Peribahasa

Pecah buyung tempayan ada
Tidak akan kekurangan perempuan (yang akan diambil untuk istri)