Peribahasa

Berkemudi di haluan, bergilir ke buritan
Orang yang menurut perintah istrinya atau orang sebawahnya

Peribahasa

Hidup sandar-menyandar umpama aur dengan tebing
Perihal orang berlaki istri yang berkasih-kasihan

Peribahasa

Ikan di laut, asam di gunung, bertemu dalam belanga
Biarpun tinggal berjauhan, kalau sudah jodoh akan menjadi suami istri juga

Peribahasa

Jika kasih akan padi, buanglah rumput
Jika kasih kepada anak istri, berhentilah mengasihi perempuan lain

Peribahasa

Kain lama dicampak buang, kain baru pula dicari
Menceraikan istri tua dan mencari istri muda

Peribahasa

Kain sehelai berganti-ganti
Perihal sangat miskin suami istri

Peribahasa

Lepas bantal berganti tikar
Seorang laki-laki kawin dengan saudara perempuan atau keluarga istrinya yang meninggal