Peribahasa

Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya
Tiap-tiap negeri ada adat istiadatnya sendiri

Soekarno

Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat-istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke!