Peribahasa

Intan disangka batu kelikir
Tidak pandai menghargai sesuatu

Peribahasa

Perahu papan bermuat intan
Sesuatu yang tidak layak diperjodohkan