Peribahasa

Udang hendak mengatai ikan
Tidak insaf akan aibnya sendiri