Peribahasa

Masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri
Tidak dimasukkan ke dalam ingatan (tentang nasihat, pelajaran)

Leo Tolstoy

Pengetahuan menjadi pengetahuan sejati hanya bila diperoleh dengan usaha pemikiran bukan ingatan.

Batista

Ingatan yang baik adalah ingatan yang bebas dari segala hal yang patut untuk di lupakan.