Peribahasa

Bagai ilak bercerai dengan benang
Bercerai untuk selama-lamanya (tidak akan bertemu lagi)