Peribahasa

Air jernih ikannya jinak
Negeri yang serba teratur dengan penduduknya yang serba baik, baik pula budi bahasanya

Peribahasa

Asam di darat, ikan di laut (garam di laut asam di gunung) bertemu dalam belanga
Laki-laki dan perempuan kalau jodoh bertemu juga akhirnya

Peribahasa

Asing lubuk, asing ikannya
Lain daerah, lain adatnya

Peribahasa

Bagai ikan dalam keroncong
Tidak tertolong lagi

Peribahasa

Bagai ikan kena tuba
Banyak orang sakit atau mati dl sebuah kampung (negeri)

Peribahasa

Belanak bermain di atas karang
Ombak besar (sehingga ikan belanak yang biasanya senang diam dalam pasir laut, naik ke permukaan laut)

Peribahasa

Hendak menangguk ikan, tertangguk batang
Mengharapkan untung, tetapi yang diperoleh kerugian