Peribahasa

Atap rumbia (ijuk) perabung upih
Barang yang baik bercampur dengan barang yang buruk

Peribahasa

Ijuk tak bersagar lunak tak berbatu
Seseorang yang tidak ada sanak saudaranya yang dimalui (ditakuti) orang

Peribahasa

Mencari kutu dalam ijuk
Melakukan pekerjaan yang sia-sia