Peribahasa

Baju indah dari balai, tiba di rumah menyarungkan
Hukuman sudah diputuskan dan tidak boleh dibanding lagi

Peribahasa

Lain bengkak, lain menanah
Lain orang yang bersalah, lain pula orang yang menerima hukuman

Peribahasa

Mempertinggi tempat jatuh, memperdalam tempat kena
Sengaja membesar-besarkan kesalahan sendiri sehingga mendapat hukuman (kerugian) yang berat

Peribahasa

Menimbang sama berat
Menjatuhkan hukuman dengan adil, tidak berat sebelah

Peribahasa

Neraca yang palingan, bungkal yang piawai
Sangat adil dalam memberikan hukuman atau putusan (hakim)

Peribahasa

Tangan mencencang (memetik, menetak) bahu memikul
Siapa yang salah harus menanggung hukuman

Peribahasa

Tangan mencencang bahu memikul
Siapa yang bersalah harus dihukum