Peribahasa

Belalang hendak menjadi elang
Orang bodoh (hina) berlaku seperti orang pandai (terhormat)

Peribahasa

Hitam, hitam gagak, putih, putih udang kapai; hitam, hitam bendi, putih, putih sadah
Yang hina tetap hina meskipun cantik rupanya dan yang mulia tetap mulia meskipun buruk rupanya

Peribahasa

Jadi kain basahan
Sudah menjadi miskin (hina)

Peribahasa

Kadok naik junjung
Orang hina (miskin dsb) merasa mulia (kaya dsb)

Peribahasa

Katak hendak jadi lembu
Orang hina (miskin, rendah) hendak menyamai orang besar (kaya dsb); congkak; sombong

Peribahasa

Ketahuan hina mulianya
Mengetahui kedudukan yang sebenarnya

Peribahasa

Membasuh najis dengan malu
Membuang malu dengan jalan yang lebih hina