Peribahasa

Seperti bertih direndang
Berdetusan tidak henti-hentinya (bunyi senapan dsb)

Peribahasa

Sudah mengilang membajak pula
Tidak henti-hentinya bekerja (menderita kesusahan dsb)

Peribahasa

Tak putus dirundung malang
Tiada putusnya, tiada henti-hentinya men- dapat celaka