Peribahasa

Ada beras, taruh dalam padi
Rahasia hendaklah disimpan baik-baik

Peribahasa

Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah
Pekerjaan (perbuatan) hendaklah selalu mengingat aturan adat dan agama (jangan bertentangan satu dengan yang lain)

Peribahasa

Adat diisi lembaga dituang
Hendaklah segala sesuatu dilakukan menurut kebiasaan

Peribahasa

Adat periuk berkerak, adat lesung berdekak
Jika seseorang ingin beroleh keuntungan dalam satu pekerjaan, hendaklah ia dapat menanggung kesusahan

Peribahasa

Berani hilang tak hilang, berani mati tak mati
Melakukan pekerjaan hendaklah jangan tanggung-tanggung atau takut-takut

Peribahasa

Berjalan selangkah menghadap surut, berkata sepatah dipikirkan
Dalam berbuat sesuatu hendaklah kita mempertimbangkannya masak-masak

Peribahasa

Berlayar bernakhoda, berjalan dengan yang tua
Setiap mengerjakan sesuatu hendaklah menuruti nasihat (petunjuk) orang yang ahli atau yang berpengalaman