Peribahasa

Baji dahan membelah dahan
Memboroskan harta tuannya

Peribahasa

Laba tertinggal, harta lingkap
Tidak beroleh laba sama sekali, bahkan modalnya ikut habis

Peribahasa

Lagi ada jangan -, sudah habis baru
Sewaktu ada pencaharian, jangan diganggu harta simpanannya, tetapi apabila tiada pencaharian lagi, barulah dipergunakan harta simpanan itu

Peribahasa

Laut ditimba akan kering
Betapa pun banyaknya harta, jika selalu dibelanjakan, akhirnya akan habis juga

Peribahasa

Lemak penyelar daging
Memboroskan harta benda tuannya

Peribahasa

Licin karena minyak berminta, elok karena kain berselang
Sindiran untuk merendahkan orang yang angkuh karena harta atau barang yang dipinjam

Peribahasa

Menari (merentak) di ladang orang
Bersenang-senang memakai harta orang atau di rumah orang lain