Peribahasa

Lepas dari mulut harimau jatuh ke mulut buaya
Lepas dari bahaya yang besar, lalu jatuh ke dalam bahaya yang lebih besar lagi

Peribahasa

Malu kalau anak harimau menjadi anak kucing (kambing)
Tidak sepatutnya kalau anak orang baik-baik atau pandai menjadi jahat atau bodoh

Peribahasa

Manusia mati meninggalkan nama (harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading)
Orang terkenal walaupun sudah meninggal, ia masih tetap dikenang

Peribahasa

Masuk sarang harimau
Terperangkap ke dalam suatu bahaya besar

Peribahasa

Mati gajah tidak dapat belalainya, mati harimau tidak dapat belangnya
Tahu melakukan perbuatan jahat dan tahu pula menyembunyikan dan menghilangkannya

Peribahasa

Mengepit kepala harimau
Menakut-nakuti orang lain

Peribahasa

Mulut kamu, harimau kamu
Keselamatan dan harga diri kita bergantung pada perkataan kita sendiri