Peribahasa

Laksana manau, seribu kali embat haram tak patah
Menunjukkan sesuatu yang teguh dan kuat:

Peribahasa

Makan masak mentah
Tidak membedakan halal dan haram

Anonim

Jika Anda menginginkan kemuliaan dan kehormatan, jauhilah segala perbuatan haram.