Peribahasa

Neraca yang palingan, bungkal yang piawai
Sangat adil dalam memberikan hukuman atau putusan (hakim)