Peribahasa

Jika tak lalu dandang di air, di gurun dirangkakkan (ditanjakkan)
Menggunakan segala daya upaya untuk mencapai maksud

Peribahasa

Menaikkan air ke gurun
Melakukan pekerjaan yang sukar sekali

Peribahasa

Tak lalu dandang di air, di gurun ditanjakkan
Dengan berbagai-bagai ikhtiar untuk menyampaikan maksudnya