Peribahasa

Teras terunjam, gubal melayang
Penduduk asli akan tetap tinggal di negerinya apabila orang asing pergi