Peribahasa

Duduk seorang bersempit-sempit, duduk bersama berlapang-lapang Mk
Dengan musyawarah atau secara gotong royong segala sesuatunya mudah dilaksanakan

Soekarno

Kekeluargaan adalah suatu faham yang statis, tetapi gotong-royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota terhormat Soekardjo satu karyo, satu gawe.

Soekarno

Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Ho-lopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama!