Peribahasa

Jangan diperlebar timba ke perigi, kalau tak putus, genting
Jangan diulang-ulang perbuatan yang jahat, lambat laun akan mendapat bencana jua

Peribahasa

Jangan diperlelarkan timba perigi, kalau tak putus genting
Kejahatan itu jika diulang-ulang akhirnya mencelakakan juga

Peribahasa

Menahan jerat di tempat genting
Mengambil keuntungan dari kesusahan atau penderitaan orang lain

Peribahasa

Genting menanti putus, biang menanti tembuk
Perkara yang hampir putus (selesai)

Peribahasa

Genting putus, biang menanti tembuk
Perkara yang sudah putus (tidak boleh diubah lagi)