Peribahasa

Bagaimana bunyi gendang, begitulah tarinya
Menurut segala perintah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan

Peribahasa

Satu juga gendang berbunyi
Tidak berubah