Peribahasa

Besar kapal besar gelombang
Makin tinggi pangkatnya atau makin besar perniagaannya, makin banyak pula risikonya

D Farhan Aulawi

Tidak ada pelaut ulung yang dilahirkan dari samudera yang tenang, tapi ia akan dilahirkan dari samudera yang penuh terpaan badai, gelombang dan topan.

Goethe

Bakat terbentuk dalam gelombang kesunyian, watak terpupuk dalam riak besar kehidupan.

Goethe

Bakat terbentuk dalam gelombang kesunyian, watak terbentuk dalam riak besar kehidupan.