Peribahasa

Kaki untut dipakaikan gelang
Memakai sesuatu untuk memperelok diri, tetapi malahan bertambah buruk