Peribahasa

Kata berjawab, gayung bersambut
Balas kecaman dengan cepat dan tepat

Peribahasa

Gayung bersambut, kata berjawab
Menangkis serangan orang; menjawab (melayani) perkataan orang

Peribahasa

Gayung tua, gayung memutus
Perkataan orang tua-tua biasanya benar