Peribahasa

Asam di darat, ikan di laut (garam di laut asam di gunung) bertemu dalam belanga
Laki-laki dan perempuan kalau jodoh bertemu juga akhirnya

Peribahasa

Bagai garam jatuh ke air
Nasihat dsb yang mudah diterima

Peribahasa

Banyak menelan garam hidup
Banyak pengalaman hidup

Peribahasa

Ikan lagi di laut, lada garam sudah dalam sengkalan
Bersiap-siap mengecap hasil pekerjaan yg belum pasti berhasil

Peribahasa

Kenyang (banyak) makan garam
Sudah berpengalaman dl hidup

Peribahasa

Membuang garam ke laut
Melakukan suatu pekerjaan yang tidak ada gunanya (seperti memberi sesuatu kepada orang kaya)

Peribahasa

Sebagai garam dengan asam
Sudah sesuai benar (tentang pria dan wanita) dan tentu menjadi jodoh