Peribahasa

Bagai menyandang galas tiga
Pekerjaan yang ringan, tetapi sukar melakukannya

Peribahasa

Sambil menyeruduk (menyuruk) galas lalu
Sambil bersenang-senang, maksud atau keuntungan tercapai

Peribahasa

Galas terdorong kepada Cina
Sesuatu yang sudah terlanjur (tidak dapat dicabut kembali)