Peribahasa

Gaharu dibakar kemenyan berbau
Memperlihatkan kelebihannya supaya dipercayai orang

Peribahasa

Seperti buku gaharu
Baru memperlihatkan keunggulannya apabila perlu

Peribahasa

Sudah gaharu cendana pula (sudah tahu bertanya pula)
Pura-pura tidak tahu