Peribahasa

Tidur di atas miang (enjelai)
Tidak dapat tenang (selalu gelisah)