Peribahasa

Masuk tiga, keluar empat
Pengeluaran lebih besar daripada pendapatan

Peribahasa

Tentang mata dengan mata (antara empat mata )
Berhadap-hadapan dua orang saja