Peribahasa

Laksana manau, seribu kali embat haram tak patah
Menunjukkan sesuatu yang teguh dan kuat: